LET OP poging tot oplichting van huurders.

Van Kleurrijk Wonen is bericht ontvangen dat er door oplichters aan huurders gevraagd wordt om voortaan de huur op een ander banknummer over te maken.

Die brief is NIET afkomstig van de woningbouwvereniging. Dus reageer daarop a.u.b niet.

Volg deze link naar de waarschuwing van Kleurrijk Wonen.

Arend Koene
Leefbaar Geldermalsen

Het CDA zet “zijn Nelis” Joop Doeland in voor de verkiezingen.

In 1921 was het Nelis de Gelder alias “Hadjememaar” die in Amsterdam als lijsttrekker voor de Rapaille Partij werd ingezet..
Nelis de Gelder was een bekende verschijning in Amsterdam, waar hij meestal te vinden was op het Rembrandtplein. In 1916 werd De Gelder ingehuurd om reclame te maken voor de revue Had-je-me-maar van Louis Davids iets waar hij zijn bijnaam aan te danken heeft en in 1921 werd hij door de Veelbelovers, een groep anarchistische bootwerkers, gevraagd om lijsttrekker te worden.

Read More…

Mogelijk toch geen MFC in Geldermalsen?

Leefbaar Geldermalsen staat langs de lijn en kijkt toe hoe het CDA in Geldermalsen tijdens de raadsvergadering van 28 januari terugkomt op haar eerdere besluit aangaande het MFC. Zij wil nu de besluitvorming hierover opschorten.
Leefbaar Geldermalsen ging er tot nu toe van uit dat ze na de verkiezingen zou worden geconfronteerd met een “fait accompli” en niets anders kon doen dan de schade te beperken.
Nu lijkt het er op dat er na de verkiezingen een keuze is en de kosten van het stoppen van dit megalomane project tot de reële mogelijkheden behoort.
Read More…

Samenwerking bedreigt de lokale democratie.

De drie belangrijke uitkomsten van de landelijke enquête onder alle raadsleden door ”Overheid in Nederland” zijn:

 • 70% van de raadsleden zijn van oordeel dat de toename van gemeenschappelijke regelingen een bedreiging vormen voor de lokale democratie;
 • 40% van de raadsleden vinden dat door regionale samenwerking de gemeenteraad minder belangrijk wordt;
 • 30% van de raadsleden zijn van oordeel dat de raad, volgens de wet het hoogste bestuursorgaan, niet meer het meest invloedrijke orgaan is in de gemeente.
 • Read More…

  Leefbaar gaat met zijn standpunten te rade bij de burgers van Geldermalsen.

  De leden van Leefbaar Geldermalsen hebben genoeg ideeën over wat er voor nodig is om van Geldermalsen weer een aantrekkelijk dorp te maken. Het blijven natuurlijk altijd wel de ideeën van “een paar” enthousiaste burgers die zich vier jaar voor onze gemeente willen inzetten.

  18 december zijn we voor het eerst naar een overleg van de kieswijzer geweest, een zeer teleurstellende ervaring. Verschillende deelnemers hadden geen idee wat ze kwamen doen en andere kwamen niet verder dan het opzetten van een gemeentelijke weetplantage met bijbehorende coffeeshops. Maar we wachten het af misschien dat er nog iets positiefs uitkomt.
  Read More…