Milieu

Leefbaar Geldermalsen vindt dat de gemeente oplossingsgericht moet meewerken aan het verstrekken van milieu- en bouwvergunningen in plaats van het halsstarrig volgen van de regels.

Omgevingsdienst
Ook de omgevingsdienst, die werkzaamheden verricht voor de gemeente, zal opdracht moeten krijgen om deze klantgerichtheid uit te dragen bij het ontwikkelen van ruimtelijke ordeningsplannen en het verstrekken van milieu- en bouwvergunningen aan particulieren en bedrijven.

Milieugevoelige activiteiten moeten worden gecontroleerd en waar nodig moet worden opgetreden; echter de omgevingsdienst moet oog houden voor prioriteiten.

Duurzaamheid
Leefbaar Geldermalsen wil een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de duurzaamheid van Geldermalsen, zoals door het vervangen van bestaande openbare verlichting door LED verlichting,

Het gebruik van energie/ warmte winsystemen en waar mogelijk andere energiebronnen die het milieu zo min mogelijk aantasten.

Bij aanleg en reconstructies van wegen dienen zoveel mogelijk geluidsbeperkende materialen gebruikt te worden.

Verbranden van sprokkelhout door fruittelers
Leefbaar Geldermalsen meent dat het verbranden van sprokkelhout in de boomgaarden mogelijk moet zijn.

Spuitzones
De spuitzones, die gehanteerd worden, staan in schril contrast met de eisen die gesteld worden aan de agrarische sector en aan de fruittelers in het bijzonder. Jaren lang zijn de spuitzones opgerekt terwijl de eisen met betrekking tot het gebruik van chemicaliën zijn aangescherpt.

Leefbaar Geldermalsen meent dat de spuitzone tussen woningcontingent en boomgaard smaller kan worden dan de nu gehanteerde 50- meterzone.

Leefbaar Geldermalsen heeft oog voor de fruitteler en is de mening toegedaan dat met medewerking van de gemeente een verdere bloei in deze sector mogelijk is.

One Response to “Milieu”

  1. Soms moet er iets afgezien worden van regels vind ik persoonlijk. Sommige dingen moet je gewoon doen volgens menselijk verstand en empathie en niet volgens strikte regels.

Leave a Reply to Michael Zonweringsbedrijf Zoetermeer