Kunst, cultuur en sport

Door de grote bezuinigingen, die landelijk zijn doorgevoerd op het gebied van kunst, cultuur en sport is Leefbaar Geldermalsen van mening dat we hier iets genuanceerder mee om moeten gaan. Het stimuleren van deze uitingen, bewerkstellig je niet door het dichtdraaien van de geldkraan, maar juist door het effectief omgaan met subsidiegeld.

Er zal uiteraard ook een stukje ondernemerschap van de desbetreffende clubs moeten uit gaan om hun begroting rond te krijgen en dit moet niet afhankelijk zijn van de subsidiegelden. Dus het meewerken, moet zeker gestimuleerd worden en ook kan hierop gestuurd worden en de diverse clubs kunnen hiermee geholpen worden.

Kunst
Leefbaar Geldermalsen vindt het van belang, dat wanneer er beslist wordt tot aanschaf van een nieuw kunstwerk in het straatbeeld, de omwonenden en de plaatselijke kunstverenigingen mee mogen bepalen, welk kunstwerk er uiteindelijk geplaatst wordt.

Leefbaar Geldermalsen vindt dat voor het realiseren van kunstwerken ook plaatselijke kunstenaars uitgenodigd moeten worden. Kunstwerken die vrijkomen bij veranderingen van het straatbeeld, worden hergeplaatst.

Cultuur
De cultuur in de diverse dorpen moet zeker niet verloren gaan en moet juist gestimuleerd worden. Hier hangt veel van af, o.a. de leefbaarheid in de diverse dorpen, het dorpsgezicht en ook behoud c.q. terughalen van dorpsmonumenten.
Moderniseren van bepaalde zaken is goed, maar mag niet ten koste gaan van het bestaande dorpsbeeld. Het karakteristieke moet worden behouden.

Er staan hier en daar borden met de geschiedenis van dit dorp, bijvoorbeeld op de dijk in Tricht maar dit bord is niet onderhouden. Bij elk dorp moet een informatiebord geplaatst worden waarop de bezienswaardigheden en lokale monumenten vermeld staan.

Een goed voorbeeld is de N.H. kerk in Buurmalsen. Prachtige muurschilderijen zijn blootgelegd in deze kerk. Er zijn maar weinig mensen die deze ooit hebben gezien.

Door openstelling van deze kerk, kan enerzijds bezoek en aantrekkelijkheid van het dorp gestimuleerd worden en anderzijds kan het een financiële bijdrage opleveren dat ten gunste van de exploitatie van de desbetreffende kerk komen.

Leefbaar Geldermalsen meent dat er meer moet worden samengewerkt om dit soort zaken in kaart te brengen en te ondersteunen.

Leefbaar Geldermalsen vindt dat lokale initiatieven ondersteund moeten blijven vanuit de Gemeente. Bijvoorbeeld de jumelage die in 1995 is aangegaan met het Franse Chatillon D’Coligny, door initiatieven van de muziekverenigingen Wilhelmina in Buurmalsen en L’Amiale in Chatillon.

Door de toenmalige burgemeester is indertijd de jumelage tot stand gebracht. Om de zeven jaar wordt in Chatillon het Fete d’Agricole georganiseerd waar Wilhelmina uit Buurmalsen, aangevuld met andere orkesten uit de Gemeente, acte de presence geven.

Leefbaar Geldermalsen wil dat er in Nieuwsblad Geldermalsen meer ruimte en aandacht komt voor aankondigingen van evenementen, alsook informatie over de verschillende verenigingen. De verenigingen dragen bij voor de leefbaarheid in de gemeente.

Sport
Sport is niet meer weg te denken uit onze samenleving en voor iedereen moet het uitoefenen van een sport bereikbaar zijn. We moeten met elkaar de mogelijkheid scheppen voor een gezonde sportcultuur in onze dorpen. Alle initiatieven hiertoe moeten ondersteund worden.

Daar waar samenwerking mogelijk is, dient dit zeker onderzocht te worden om een breder draagvlak te creëren. Eén grote sportcomplex, met meerdere sportverenigingen kan beter werken, dan veel kleine clubjes, die soms moeite hebben om hun hoofd boven water te houden.
Leefbaar Geldermalsen wil dan ook clubs helpen die vrijwillig een samenwerking aangaan tot één grote club binnen de gemeente Geldermalsen.

Ook een vereniging als CWSV (Christelijke wandelsportvereniging) Prinses Marijke, die prachtige wandeltochten organiseert zoals de wintertochten, de Lingetochten, de Kennedymars naar Geldermalsen haalt en betrokken is bij de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht. Ook de diverse avondvierdaagsen die in Geldermalsen, Tricht en Beesd worden georganiseerd, moeten blijvend ondersteund worden in deze initiatieven.

Recreatie/horeca
Er moet veel meer gebruik gemaakt worden van de kracht en schoonheid van onze regio in Nederland. De Betuwe, de fruittuin van Nederland, met haar prachtige karakteristieke dorpen, met de Linge hier meanderend doorheen, de prachtige natuur, weilanden met de koeien in de wei en de prachtige bloesem.

Leefbaar Geldermalsen meent dat initiatieven van de plaatselijke horeca ondersteund moeten worden. Activiteiten en openstellingen op zon- en feestdagen moeten hier uiteraard ook onderdeel van uitmaken. Om sommige groeperingen niet te bruuskeren, zou dit vanaf 12.00 uur mogelijk moeten zijn.

Leefbaar Geldermalsen vindt dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de Linge als toeristische trekpleister, de jacht- en de passantenhaven.

Leefbaar Geldermalsen zal het particulier initiatief steunen om voor de pleziervaart de mogelijkheid te scheppen om bij horecagelegenheden aan te leggen en waar men ook ’s nachts met de boot kan blijven liggen

Leefbaar Geldermalsen vindt dat Geldermalsen meer de schoonheid van onze streek moet benadrukken door middel van bewegwijzeringborden; waarop de toeristen gewezen wordt op de diverse locaties en mooie plaatsen.

De nationale Rode Kruis bloesemtocht is een zeer goed voorbeeld van een landelijk uitgegroeid evenement, waaraan o.a. lokale muziekgroepen hun medewerking verlenen. Zo kan er veel meer ontplooid worden.

Leave a Reply