Economie en bedrijvigheid

Economie draait grotendeels om willen winnen. Leefbaar Geldermalsen gelooft in de winnaarmentaliteit van de inwoners van de gemeente Geldermalsen. Niet mauwen, maar poetsen. Daarom willen wij een kleine overheid, lage belastingen en zoveel mogelijk ruimte voor de ondernemers.

Ondernemers, industrie, transportbedrijven, distributiecentra en handel
De kredietcrisis lossen wij in de gemeente Geldermalsen niet op maar we kunnen wel meewerken aan een optimaal ondernemingsklimaat door minder regels, minder belasting en eerlijke concurrentie.

Leefbaar Geldermalsen vindt dat het gemeentebestuur zich moet richten op haar kerntaken (veiligheid, infrastructuur en dienstverlening). Geen grootschalige subsidies voor een geleide economie. Wij zijn voorstander van een eerlijke concurrentie waarbij wel eerst gekeken kan worden naar plaatselijke en regionale ondernemers.

Middenstand
Leefbaar Geldermalsen vindt dat de winkelier die zich wil vestigen in de gemeente ambtelijk optimaal moet worden ondersteund met betrekking tot het verkrijgen van de vereiste vergunningen.

Leefbaar Geldermalsen verwacht oplossingsgericht werken van alle betrokken partijen.

Het tegengaan van leegstand van panden is dan ook een prioriteit voor de gemeente en de eigenaren van de panden. Renovaties van panden moeten snel en adequaat kunnen worden uitgevoerd.

Agrarische sector
De agrarische sector is nog altijd een grote speler in de Betuwe waarbij landbouw en fruitteelt en in mindere mate veeteelt een prominente plaats innemen in de plaatselijke/ regionale economie.

Daarnaast heeft Geldermalsen de grootste fruitveiling van Europa waar de fruittelers uit de wijde omgeving hun producten aanvoeren. Leefbaar Geldermalsen vindt dat aan deze sector zoveel mogelijk ruimbaan gegeven moet worden.

Hoveniersbedrijven
Leefbaar Geldermalsen wenst geen groenonderhoud aan de AVRI uit te besteden vanwege het feit dat bij gemeenschappelijke regelingen de democratische invloed te beperkt is.
Leefbaar Geldermalsen gelooft in marktwerking en vindt dat onderhoud van het openbaar groen en de begraafplaatsen binnen de gemeente aan plaatselijke hoveniers door wijkverdeling gegund moet worden.

Binnen randvoorwaarden kunnen meerjarige contracten gesloten worden, mits de kwaliteit van de dienstverlening voldoet aan de gestelde voorwaarden. De hoveniers zullen de buitendienst en waar mogelijk ook de binnendienst van de gemeente mee overnemen (werknemer volgt werk).

Wegenbouwbedrijven
Leefbaar Geldermalsen wil waar mogelijk onderhoudswerkzaamheden aan wegen, trottoirs en pleinen aan plaatselijke en/of regionale ondernemers gunnen. Prijs/ prestatie wordt daarbij jaarlijks geëvalueerd.

Technische adviesbureaus
Leefbaar Geldermalsen is er voorstander van om ruimtelijke ordening vraagstukken en weg -, water -, en civieltechnische zaken aan marktpartijen uit te besteden. Dit soort bedrijven heeft veel specialistische kennis in huis en is voor dit soort vraagstukken veelal op termijn voordeliger dan wanneer de gemeente deze kennis wil (of moet) aantrekken.

Regiotaxi en Leerlingenvervoer
In het kader van Regiotaxi en Leerlingenvervoer vindt Leefbaar Geldermalsen dat marktwerking moet prevaleren; echter dienen waar mogelijk de plaatselijke en/of regionale vervoerders voorrang te krijgen.

In dit kader zouden de plaatselijke en regionale taxibedrijven de handen ineen moeten slaan om zo het hoofd te kunnen bieden aan andere vervoersaanbieders van buiten de regio. De gemeente heeft nu eenmaal te maken met de Europese spelregels aangaande het aanbestedingsbeleid.

One Response to “Economie en bedrijvigheid”

 1. Jacqueline says:

  Hoe staat leefbaar geldermalsen tegen de zondagsopening?

  Reactie:
  Hallo Jacqueline

  Leefbaar Geldermalsen heeft op zich geen probleem met het winkelen op zondag, echter in het verleden is er veelvuldig overleg geweest met de winkeliers in Geldermalsen en telkens weer was de conclusie dat ze er niets voor voelden.

  Leefbaar Geldermalsen laat het aan de winkeliers over of ze de deuren willen openen op een aantal zondagen per jaar waarbij de restrictie zou kunnen zijn vanaf 12.30 t/m 16.30 zodat de kerkgangers en winkelend publiek zich niet aan elkaar hoeven te storen

  Wat betreft sluiting horeca is Leefbaar Geldermalsen ook duidelijk , sluiting op vrijdag en zaterdag 4.00 uur en zondag en door de week bijvoorbeeld om 0.00 uur.

  Niettemin staat er in de sluitingswet waaraan de ondernemer zich moet houden.

  Jos Rietbergen

Leave a Reply