Centrumvoorzieningen

Dit beeld dreigt ook te ontstaan in Beesd. Daar wil ook de supermarkt uitbreiden, echter dit mag niet ten koste gaan van het karakter van het prachtige dorpsplein.

Hotel Carabain kan helaas niet meer teruggebracht worden, maar de markt in oude glorie herstellen, was wel een van de mogelijkheden. Nu wordt er al afbraak gepleegd aan de Kostverlorenkade en het plantsoen.

Het enige wat er nog staat is het oude kantongerecht. Het dorpsgezicht is veel meer gebaat bij: leuke, kleine winkeltjes in de dorpskernen in prachtig, gerestaureerde pandjes, in plaats van een steriele markt.

Leefbaar Geldermalsen is dan ook voor het behoud van de nog aanwezige oude panden e.d. Nieuwbouw op plekken van niet beeld bepalende gebouwen is mogelijk.

Op plaatsen in alle kernen waar eerder gebouwen hebben gestaan, moet worden gestreefd naar aanpassing van de architectuur( zie oude ansichtkaarten en archiefwerk), ten einde de oude dorpsbebouwing en de vroegere dorpssfeer te benaderen.

Voor grote bedrijven, kantoren en industrie zal een plek gezocht worden aan de rand van Geldermalsen.

Winkelen en “recreëren” moet leuker worden in Geldermalsen. In Beesd is dit nog veel meer het geval. Behoud van het dorpsbeeld moet bewaakt en bewaard blijven.

Een goed voorbeeld van een dorp met lokale initiatieven en lokaal ondernemerschap is het dorp Tricht. Dit soort initiatieven moet veel meer gestimuleerd worden en zeker niet tegengewerkt, zoals kleine bedrijven die gevestigd zijn aan de Nieuwsteeg en de sociëteit “De Spreekkamer”in het oude gemeentehuis in Tricht.

Bij dorpsactiviteiten zou er veel meer uitgegaan moeten worden van culturele en andere initiatieven. Goede voorbeelden hiervan zijn: Samenloop voor Hoop, GoWheels, Beachvolleybal, de Paardenmarkt/braderie, de Koningsdagmarkt, de schaatsbaan, maar ook meer muziekfestivals, zoals het Bachfestival in 2013, de jeugdmuziekdagen, een jazz-festival en culturele activiteiten in de Mélangeur.

Leefbaar Geldermalsen zal dit soort activiteiten van harte ondersteunen want deze activiteiten dragen bij tot een grotere saamhorigheid onder de mensen.

Dorpsgezicht en leefbaarheid in dorpen
Laat juist de prachtige dorpsmonumenten in de vorm van straatmeubilair bestaan en breng de zaken weer terug. Denk hierbij aan de dorpspomp in Gellicum, die enige jaren geleden weer is neergezet door lokaal initiatief.

Leefbaar Geldermalsen is voorstander om in elk dorp weer de brink in oude glorie terug te brengen. Veel meer van dit soort onderwerpen kunnen de aantrekkelijkheid van de dorpen vergroten.

One Response to “Centrumvoorzieningen”

 1. H.J. Diekerhof says:

  Supermarkten weg uit het centrum??? Hoezo leefbaar, inwoners die met de fiets boodschappen op die manier dwingen naar de rand van Geldermalsen te fietsen terwijl ze voor de rest van hun boodschappen wel in het centrum moeten zijn, wie bedenkt zoiets?? Hoezo leefbaar Geldermalsen??? Niet iedereen heeft een auto! Maar blijkbaar is LG dat idee toegedaan.

  Reactie:
  Geachte Heer Diekerhof,
  u heeft al gemerkt dat ook ik enigszins verbaasd was over het weren van supermarkten uit het centrum. Ik heb na overleg met de voorzitter dan ook het programma aangepast. Dank voor u opmerking en de gelegenheid die u ons hiermee geeft om aan te tonen dat we iets doen met de op en aanmerkingen over hetgeen wij (willen) doen.

  Met vriendelijke groeten,
  John Tapperwijn

Leave a Reply