Verkiezingsprogramma

Leefbaar Geldermalsen is een partij, die voor uw belangen opkomt. Niet alleen voor en tijdens de verkiezingen, maar ook in de jaren daarna.

Leefbaar Geldermalsen heeft een visie voor de toekomst van de gemeente Geldermalsen. Daarop heeft zij haar plannen gebaseerd.

Leefbaar Geldermalsen vindt, dat de raad, het college en de ambtenaren er voor u zijn en niet andersom.

Leefbaar Geldermalsen zorgt dat u zich de komende jaren herkent in het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan.

Leefbaar Geldermalsen meent, dat er de afgelopen jaren te weinig naar u is geluisterd en dat men geen oog had voor de belangen en wensen van de burgers.

Leefbaar Geldermalsen komt op voor de zwakkeren in onze gemeente.

Leefbaar Geldermalsen is voorstander van een evenwichtig financieel beleid en steunt geen investeringen die uitmonden in grote verliezen, zoals het MFC.

Een stem op Leefbaar Geldermalsen is een stem op een betere toekomst voor ALLE inwoners van de gemeente Geldermalsen.

Wilt u meewerken aan een meer leefbare gemeente Geldermalsen, waar u uw ideeën, suggesties en klachten kunt melden, neem dan met ons contact op. Wij nemen dan uw opmerking in behandeling en stellen u op de hoogte hoe of wat Leefbaar Geldermalsen voor u kunt betekenen.

TOT SLOT

De leden van Leefbaar Geldermalsen die mogelijk met uw stem in de raad gekozen worden, zullen vertegenwoordigers zijn, waar u trots op kunt zijn. Zij zullen datgene uitdragen wat ze tijdens de verkiezingen hebben beloofd. Natuurlijk kan Leefbaar Geldermalsen niet alleen de dienst uitmaken maar u kunt er van op aan dat u na vier jaar Leefbaar Geldermalsen kunt zeggen dat u de goede keuze heeft gemaakt.

Uw stem op Leefbaar Geldermalsen, is een stem op een leefbaarder Geldermalsen