Roel Burgers

Roel Burgers

De laatste jaren is de maatschappelijke onvrede enorm groot geworden, gevoed door irrationele beleidsvorming, verkeerde uitgaven van gemeenschapsgelden en twijfelachtige integriteit van politici. Met de nodige bagage uit het bedrijfsleven hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren in een meer rationele beleidsvorming, welke door de mede bewoners van de gemeente Geldermalsen breed wordt gedragen en gesteund.
Mijn interesse gebieden zijn:
Economie, sport en onderwijs