Jos Rietbergen

Jos Rietbergen
De fractievoorzitter en lijsttrekker van Leefbaar Geldermalsen, geboren 7 juni 1951 te Delft en sinds 1974 woonachtig in Geldermalsen.
Gehuwd, twee kinderen en twee kleinkinderen. Zelfstandig ondernemer met sinds 1982 een serieuze interesse voor politiek.

Binnen de gemeente Geldermalsen heeft Jos ruime bestuurlijke ervaring opgedaan waarvan onder andere: 12 jaar burgerlid commissie openbare werken, 8 jaar fractievoorzitter namens de VVD en 3 jaar wethouder voor de VVD portefeuille financiƫn openbare werken grondzaken en lid dagelijks bestuur IOR (Intergemeentelijk Orgaan Rivierenland) Daarnaast is hij tevens 25 jaar lid van dagelijks bestuur Dorpshuis Meteren geweest.

In de politiek is het gebruikelijk om allerlei onrealistische beloftes te doen om uw stem te verkrijgen. Ik vind dat dit niet kan. Zolang leefbaar Geldermalsen geen absolute meerderheid heeft ontkom ook ik er niet aan om concessies te doen. Een concessie houdt wat mij betreft in dat wij iets op dat moment niet kunnen realiseren maar nooit dat wij een voorstel steunen wat het tegengestelde bewerkstelligd.

Zijn motto:

College, Gemeenteraad en Ambtenaren zijn er voor de inwoners en NIET ANDERSOM