Marco Kramer

ab Marco

Na zoveel jaren weer terug in de politieke arena. Bij de bestaande partij heb ik tijdig geen gehoor kunnen vinden.
Dat heb ik wel bij Leefbar Geldermalsen. Ik doe dat om een paar redenen

  • Ik denk dat ik wat bij kan dragen aan de Geldermalsense politiek gezien mijn ervaring, kennis en wetenschap in en bij de decentrale overheidsorganisaties.
  • Mijn specialisatie ligt op bedrijfsvoering en financiĆ«n. Ik denk dat het niet de vraag is of er genoeg geld is in Geldermalsen. De vraag richt zich m.i. veel meer op: wat doen we in Geldermalsen met het geld dat we hebben en krijgen. Waar besteden we het aan.
  • Transparantie van de informatie. De informatievoorziening zou sterk aan kracht, vertrouwen en begrip kunnen winnen als er meer op de juiste manier wordt gecommuniceerd. De hogere wetgeving is daarop ingesteld (Gemeentewet, Wet dualisering gemeentebestuur en Besluit Begroting en Verantwoording). Inzetten op een efficiĆ«ntere wijze van bedrijfsvoering, waarbij aangetoond kan worden dat er meer doelmatiger en bedrijfsconomischer gewerkt kan worden om de door het hoogste orgaan i.c. de raad geformuleerde doelen te bereiken. De informatie voor de raad op tafel brengen waardoor op de juiste gronden een goed besluit kan worden genomen. Meerdere mogelijkheden aangeven in het besluitvormingsproces de raad daaruit laten kiezen. Stroomlijning van de benodigde informatie is hard nodig alsmede de afstemming van de inhoud van de documenten van planning & control als basis voor de besluitvorming en werkwijzen van de organisatie.
  • Er is werk aan de winkel op het sociale domein, waar de gemeente zijn handen vol aan kan zal krijgen. Het gaat daarbij in de eerste plaats op het ondersteunen van de burgers. Natuurlijk is de organisatie daaromheen belangrijk, maar niet een doel. De organisatie blijft en middel en geen doel.
  • Een nieuwe politiek is mijn drijfveer om het bestuur van de gemeente van nieuwe gedachten te voorzien.
  • Ik heb mij aangemeld als lijstduwer en zal de komende tijd meer op de achtergrond dan op de voorgrond treden.