Leefbaar Geldermalsen duidelijker kunnen we het niet maken!

Persbericht Leefbaar Geldermalsen

Er wordt veel gesproken over het besluit van John Tapperwijn om uit LPG te stappen en met de verkiezingen in aantocht worden de feiten daarbij wel eens verdraaid.

Ik was getuige dat Ed Goossens John persoonlijk op de lijst van LPG heeft gezet ondanks het feit dat John Tapperwijn duidelijk aangaf niet mee te willen doen zolang er verschil van inzicht bestaat tussen Dorpsbelangen en Leefbaar Geldermalsen over de verordening op het leerlingenvervoer. Ed Goossens heeft, waar vertegenwoordigers van alle deelnemende partijen van LPG inclusief meerdere leden van Dorpsbelangen bij aanwezig waren, aangegeven dat hij dit onderwerp voor de verkiezingen naar ieders tevredenheid zou oplossen.

Vervolgens hebben Ed Goossens en John Tapperwijn in de aanloop naar de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen van 18 maart een wijzigingsvoorstel Leerlingenvervoer uitgewerkt dat Dorpsbelangen 3 maart zou indienen met de steun van Leefbaar Geldermalsen.

Het verleden heeft geleerd dat Dorpsbelangen in eerdere stadia moties zouden steunen maar vervolgens net zo makkelijk afhaakte. Zo ook nu kwam Ed Goossens namens Dorpsbelangen terug met de mededeling dat ze het wijzigingsvoorstel niet zouden inbrengen.
Hij kreeg geen steun binnen de fractie, iets wat hij ook op het moment van het maken van de afspraak had kunnen weten, het dossier is meer dan zeven maanden oud. Hij had duidelijk niet gerekend op de principiële houding van Leefbaar en John Tapperwijn in het bijzonder. Een man een man, een woord een woord!

Ook zijn er misverstanden over de deelname van mij en Joke van Vrouwerff. Nogmaals voor alle duidelijkheid John Tapperwijn is onze verkiesbare kandidaat en Joke van Vrouwerff en ondergetekende respectievelijk nr 17 en nummer 11 op de lijst van LPG zijn onverkiesbaar en roepen u op om John Tapperwijn (Lid van Leefbaar Geldermalsen) LPG lijst 17 nummer 7 te stemmen, immers wordt zo de kans aanzienlijk groter dat hij ook daadwerkelijk wordt gekozen.

Wij juichen het besluit van John om dit wel te doen toe en daar op te komen namens Leefbaar Geldermalsen voor de belangen van Geldermalsen.

Met uw stem geeft u aan dat u een andere koers wilt maar dan wel op basis van eerlijke en open communicatie.

Leefbaar Geldermalsen “zegt wat ze doet en doet wat ze zegt “, daarom heeft velen van u ook vorige jaar op ons gestemd.

Met vriendelijke groeten,

Jos Rietbergen

Fractievoorzitter
Leefbaar Geldermalsen


Leave a Reply