Het Kieskompas

Via deze weg wil Leefbaar Geldermalsen u laten weten dat zij zich terugtrekt uit het Kieskompas.

Het kan volgens ons niet de bedoeling zijn dat een commerciële organisatie de uitkomst van de verkiezingen in Geldermalsen gaat beïnvloeden. Al tijdens de eerste bijeenkomst liet de heer André Krouwel, directeur van Kieskompas bv. blijken dat hij het stellen van vragen door ons niet op prijs stelde. Toen bleek dat de grote issues welke in Geldermalsen spelen niet aan bod zouden komen wilde Leefbaar Geldermalsen dit aan de orde stellen. De reactie was bot: Geen vragen, gevolgd door een herhaling van een twintig minuten durend betoog over de werkwijze van het Kieskompas. Zaken als het MFC, de grondexploitatie waren niet op de vragenlijst terecht gekomen.
Groot was de verbazing toen er plotseling zonder vooroverleg toch nog een vraag over het MFC werd toegevoegd. Men deed “een laatste voorstel “ om een vraag over de problematiek aangaande het MFC op te nemen in het Kieskompas. De stelling zou worden: In meerderheid door de gemeenteraad genomen besluiten moeten gerespecteerd worden, ook als het gaat over de bouw van het Multifunctioneel Centrum.

Ons antwoord was dat, tenzij men hiermee bedoelt dat er partijen zijn die de democratie in Nederland definitief de nek wensen om te draaien wij durven te stellen dat de vraag onzinnig is! In een democratie worden besluiten altijd genomen op basis van een meerderheid. In dat kader is het tweede deel van de vraag “ook als het gaat over de bouw van het Multifunctioneel Centrum” al even onzinnig is. Na de verkiezingen kan “opnieuw” een meerderheid een besluit nemen om de plannen voor het MFC te stoppen. Laten we hopen dat dit een rationeel besluit is en dat de gevolgen voor (de burgers van) Geldermalsen zorgvuldig worden afgewogen. Het spreekt voor zich dat wanneer wij in de eerste sessie serieus waren genomen en dit aan de orde hadden kunnen stellen dit nu geen discussie was geweest.

Voordat we ons ongenoegen via de mail hebben kenbaar gemaakt, is er met het Kieskompas contact geweest. Wij waren benieuwd wie er zoveel invloed had dat zij vragen in een later stadium kon toevoegen, maar dat wilde men niet met ons delen. Wij gaven aan ook wel een paar vragen te willen toevoegen, maar dat kon niet. Nu zien we dat de vraag over het MFC weer wordt afgevoerd???
We hebben geïnformeerd naar wat er zou gebeuren wanneer wij ons zouden terugtrekken uit het kieskompas. Het antwoord was duidelijk: Dat is geen probleem dan vult het Kieskompas de vragen voor u in!!
Vanuit Leefbaar Geldermalsen kan ik zeggen dat wij niets te maken willen hebben met de chantage praktijken van Kieskompas bv en dat deze bij ons verkeerd zijn gevallen. Bij ons staat integriteit hoog in het vaandel maar schijnbaar heeft het Kieskompas daar geen boodschap aan.

Het heeft er alle schijn van dat de heer Krauwel voor zichzelf een belangrijke rol tijdens de raadsverkiezingen heeft weggelegd. Publicaties waarin de heer Krauwel zijn mening met ons deelt over lokale partijen en blijk geeft van zijn politieke voorkeur versterken deze mening.

Ik kan u mededelen dat Leefbaar Geldermalsen geen voorstander is om over vier jaar opnieuw voor een bedrag van € 9.400,- met het Kieskompas bv zaken te doen.

Lees hier hoe Kies Kompas omgaat met Partijen die niet mee doen!