Ed Goossens van dorpsbelangen overspeelt zijn hand.

29 november 2014 vond er op initiatief van Ed Goossens en wethouder Ronald van Meijgaarden van Dorpsbelangen een informatie sessie plaats.
Het ging om een presentatie door Bert Euser van “Nederland Lokaal” over de oprichting van een platform voor lokale partijen. De bedoeling is dat zij gezamenlijk meedoen aan de a.s. provinciale verkiezingen 2015 om ook invloed uit te kunnen oefenen op provinciaal en landelijk niveau.
De gedachte daar achter is dat we steeds meer taken met de daarbij horende problemen toebedeeld krijgen van de centrale overheid en we te weinig steun krijgen wanneer die voor problemen zorgen.

Een prima idee wat bij Leefbaar Geldermalsen op grote steun kan rekenen, ware het niet dat dit steun betekent aan persoonlijke belangen van de heren Goossens en van Meijgaarden. Zelfs dit zou nog geen punt zijn maar nu Dorpsbelangen tegen de motie stemt om een einde te maken aan het signatuurvervoer is die kans erg klein geworden.

Nederland Lokaal zou juist het oplossen van de problemen met het leerlingenvervoer centraal draagvlak moeten creëren en ervoor zorgen dat staatssecretaris deze niet telkens naar de toekomst blijft verschuiven.
Begin volgend jaar zal op www.GrootGeldermalsen.nl uiteengezet worden dat het mogelijk is ondanks wat iedereen beweerd het signatuurvervoer in Geldermalsen af te schaffen.

De eerdere motie werd door Dorpsbelangen niet gesteund omdat zij het volgens de heer Goosens “ het breder wilde trekken”. Later was het argument het een kwestie was van wachten op de juiste timing. Je zou dus kunnen denken dat hij dit bij zijn coalitiegenoot als wisselgeld wil gaan gebruiken. Vreemd omdat de SGP haar grootste verkiezingsbeloftes al heeft gebroken, geen 2de Lingebrug en geen vrij parkeren.
We hebben de afgelopen raadsperiode kunnen zien aan de initiatieven van Dorpsbelangen dat er binnen deze partij wel een breed draagvlak is voor de afschaffing van het signatuurvervoer.

Een ook volgens Leefbaar Geldermalsen in de kern mooi initiatief dreigt dus te mislukken door een strategie van de heer Goossens om persoonlijke ambities te realiseren.
De strateeg van Dorpsbelangen Ed Goossens schiet hiermee zichzelf in de voet en overspeelt zijn hand.

Leefbaar Geldermalsen is niet voor achterkamertjespolitiek en geeft vooraf aan:

Geen steun voor de afschaffing van het signatuurvervoer is geen steun voor de ambities van de heer Goossens.


Leave a Reply