Archive for January, 2014


LET OP poging tot oplichting van huurders.

Van Kleurrijk Wonen is bericht ontvangen dat er door oplichters aan huurders gevraagd wordt om voortaan de huur op een ander banknummer over te maken. Die brief is NIET afkomstig van de woningbouwvereniging. Dus reageer daarop a.u.b niet. Volg deze link naar de waarschuwing van Kleurrijk Wonen. Arend Koene Leefbaar Geldermalsen

Read More...

Het CDA zet “zijn Nelis” Joop Doeland in voor de verkiezingen.

In 1921 was het Nelis de Gelder alias “Hadjememaar” die in Amsterdam als lijsttrekker voor de Rapaille Partij werd ingezet.. Nelis de Gelder was een bekende verschijning in Amsterdam, waar hij meestal te vinden was op het Rembrandtplein. In 1916 werd De Gelder ingehuurd om reclame te maken voor de revue Had-je-me-maar van Louis Davids […]

Read More...

Mogelijk toch geen MFC in Geldermalsen?

Leefbaar Geldermalsen staat langs de lijn en kijkt toe hoe het CDA in Geldermalsen tijdens de raadsvergadering van 28 januari terugkomt op haar eerdere besluit aangaande het MFC. Zij wil nu de besluitvorming hierover opschorten. Leefbaar Geldermalsen ging er tot nu toe van uit dat ze na de verkiezingen zou worden geconfronteerd met een “fait […]

Read More...

Samenwerking bedreigt de lokale democratie.

De drie belangrijke uitkomsten van de landelijke enquête onder alle raadsleden door ”Overheid in Nederland” zijn: 70% van de raadsleden zijn van oordeel dat de toename van gemeenschappelijke regelingen een bedreiging vormen voor de lokale democratie; 40% van de raadsleden vinden dat door regionale samenwerking de gemeenteraad minder belangrijk wordt; 30% van de raadsleden zijn […]

Read More...